Kursus

Nedrivning - Anv. af skærebrænder og plasmaskæring

Du kan efter kurset anvende skærebrænder, vinkelslibere, plasmaskærerudstyr og andet relevant værktøj til nedskæring af stålkonstruktioner, samt udføre arbejdet iht. reglerne om "varmt arbejde". Du kan endvidere udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder egen og andres sikkerhed samt medvirke ved forebyggelsen af risikomomenter.

Fakta

Navn:
Nedrivning - Anv. af skærebrænder og plasmaskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2217
Fagkode:
49070-

-

Målgruppe

Nedrivere og andre bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet. Deltagelse i kurset kræver, at deltagerne i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Mål

Deltageren kan: - Anvende skærebrænder, vinkelslibere, plasmaskærerudstyr og andet relevant værktøj til nedskæring af stålkonstruktioner, samt udføre arbejdet iht. reglerne om "varmt arbejde".- Udføre arbejdet med korrekt valg af dyse, optimal indstilling af ilt og gas samt korrekt indstilling af plasmaskærerudstyr. - Arbejde efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder egen og andres sikkerhed i forbindelse med arbejdets udførelse. - Medvirke i planlægning af arbejdets udførelse - Medvirke ved forebyggelsen af risikomomenter ud fra tilstrækkelig viden korrekt håndtering af trykflasker og udstyr til flammeskæring og de standarder, der beskrives med farverne på de anvendte trykflasker.

Varighed

2,0

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.