Kursus

Vinduesrenovering - vurdering af vinduer

Deltagerne kan foretage en vurdering af om et vindue kan renoveres, repareres eller bør udskiftes ud fra vinduets tilstand, bygningens arkitektur samt økonomi.

Fakta

Navn:
Vinduesrenovering - vurdering af vinduer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
45553-

Målgruppe

Glarmestre og andre personer der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan foretage en vurdering af om et vindue kan renoveres, repareres eller bør udskiftes ud fra vinduets tilstand, bygningens arkitektur samt økonomi.

Varighed

1,0 dag.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser