Kursus

Vinduesrenovering - renovering af vinduer

Deltagerne kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til forskellige skadestyper.

Fakta

Navn:
Vinduesrenovering - renovering af vinduer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
45552-

Målgruppe

Glarmestre og andre personer der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper og hvorledes disse kan afhjælpes ved udskiftning af materialer eller behandling af eksisterende materialer, ud fra viden om materialer og hvordan de bruges korrekt i forbindelse med renovering og reparation af vinduer.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser