Kursus

Brandglas - Anvendelse, vejl. og dokumentation

Du kan efter kurset udvælge, håndtere, montere og dokumentere brandglas ud fra grundlæggende viden om fremstilling, anvendelse og funktion og kan skelne mellem forskellige krav til klassificering af brandglas og kan endelig vejlede kunder om anvendelsen.

Fakta

Navn:
Brandglas - Anvendelse, vejl. og dokumentation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
49331-

-

Målgruppe

Faglærte glarmestre og ufaglærte, der arbejder inden for glarmesterområdet.

Mål

Deltagerne kan:- Udvælge, håndtere, montere og dokumentere brandglas ud fra grundlæggende viden om fremstilling, anvendelse og funktion. - Skelne mellem forskellige krav til klassificering af brandglas. - Anvende værktøj og hjælpemidler til håndtering af brandglas ud fra kendskab til typer af brandglas.- Udføre montage af brandglas, ramme/karm og tilhørende materialer. - Vejlede kunder om anvendelse af brandglas og dokumentere opfyldelse af klassificeringskrav.- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger. - Efterleve gældende regler for miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.