Kursus

Autoruder - udførelse af stenslagsreparationer

Deltagerne kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde.

Fakta

Navn:
Autoruder - udførelse af stenslagsreparationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
45517-

Målgruppe

Glarmestre og andre personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.Deltagerne skal dokumentere at de er i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra arbejsmarkedsuddannelsen: 43126 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Mål

Deltagerne kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde.

Varighed

1,0 dag.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser