Kursus

Autoruder - udførelse af stenslagsreparationer

Deltagerne kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde.

Fakta

Navn:
Autoruder - udførelse af stenslagsreparationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
45517-

Målgruppe

Glarmestre og andre personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.Deltagerne skal dokumentere at de er i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra arbejsmarkedsuddannelsen: 43126 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Mål

Deltagerne kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde.

Varighed

1,0 dag.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser