Kursus

Autoruder - systemgenkendelse og udskiftning

Du kan efter kurset afmontere autoruder, klargøre og montere autoruder og anvende lim- og primerteknik ved isætning af autoruder. Du kan endvidere udføre mindre reparationer i falsen på karossen og genopbygge metallet med grunder og lak med teoretisk og praktisk kendskab til karosseri- og lakopbygning samt vejlede om autoruder med forskellige funktioner, fx solreflekterende, varmeafskærmende, antenne og censorer.

Fakta

Navn:
Autoruder - systemgenkendelse og udskiftning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
49330-

-

Målgruppe

Faglærte glarmestre og ufaglærte, der arbejder inden for glarmesterområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Afmontere autoruder, herunder limede autoruder.- Klargøre og foretage montage af autoruder, herunder limede autoruder, i henhold til stillede kvalitetskrav.- Anvende med lim- og primerteknik ved isætning af autoruder.- Udføre mindre reparationer i falsen på karossen og genopbygge metallet med grunder og lak med baggrund i teoretisk og praktisk kendskab til karosseri- og lakopbygning.- Vælge og anvende hensigtsmæssige maskiner, værktøjer og hjælpemidler til arbejdets udførelse.- Udarbejde en plan for egenkontrol og evaluering af eget arbejde. - Udføre kvalitetskontrol og overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse.- Vejlede om autoruder med forskellige funktioner, fx solreflekterende, varmeafskærmende, antenne og censorer.

Varighed

3,0

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.