kursus i Konstruktion og montage med glas og aluminium
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Konstruktion og montage med glas og aluminium

Inden for konstruktion og montage med glas og aluminium kan du arbejde med glas til byggebranchen og autobranchen, men området omfatter også indramning og forarbejdning af glas og spejle til butikker, møbler mv.

Fakta

Navn:
Konstruktion og montage med glas og aluminium
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213

Du kan lære at arbejde med bygningselementer som klimaskærme, skillevægge, døre og vinduer, eller du kan specialisere dig i større emner som facader, tag og ydervægge. På nogle af kurserne lærer du at reparere og montere autoglas. Desuden kan du fx beskæftige dig med indramning af kunst og grafik.

Kurserne henvender sig primært til faglærte glarmestre og alutømrere, men også i begrænset omfang til andre faglærte og ufaglærte med faglig indsigt inden for området.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Konstruktion og montage med glas og aluminium omfatter kurser inden for emnerne:

  • Arbejde med bygningsglas
  • Arbejde med aluminiumsprofiler med glas
  • Arbejde med autoglasopgaver
  • Udførelse af indramningsopgaver

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Konstruktion og montage med glas og aluminium omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Konstruktion og montage med glas og aluminium er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Fuger - fugning ved vinduer og døre
Stillads - Evakuering og redning i højde
Restaurering - ældre vinduer og døre
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Projektforståelse - bygge og anlæg
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Systemstilladser - opstilling mv.
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Bygningsreglementet - anvendelse
Jura i byggeriet - anvendelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Radonsikring i byggeriet
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Nivellering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Lasernivellering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Nivellering
Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information