kursus i Isolering af tekniske anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Isolering af tekniske anlæg

Isolering af tekniske anlæg indeholder kurser om bl.a. lyddæmpning, skibsisolering samt kanalisolering og brandisolering.

Fakta

Navn:
Isolering af tekniske anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2644

Du lærer bl.a. om planlægning af arbejdet, fremskaffelse af materiale og udstyr, tildannelse af isolering på værksted, montering af isolering, kvalitetssikring og bortskaffelse af affald.

Kurserne henvender sig til faglærte tekniske isolatører og til andre faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for området.

Se alle AMU-kurser inden for området Isolering af tekniske anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Isolering af tekniske anlæg omfatter kurser inden for emnet:

  • Udførelse af teknisk isolering

Disse kurser udbydes typisk af tekniske skoler og AMU-centre få steder i landet.

Værd at vide

Isolering af tekniske anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Isolering af tekniske anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Værktøjslære og vedligehold af maskiner
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Systemstilladser - opstilling mv.
Beregning af isoleringstykkelser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Konflikthåndtering
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Teknisk isolering - Lydisolering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Køleisolering - Foamglas
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Teknisk isolering af flader og tanke
Teknisk rør- og kanalisolering, pap og lærred
Teknisk isolering - PVC folie trin 1
Teknisk isolering - PVC folie trin 2
Køleisolering/cellegumislanger
Køleisolering/cellegumiplader
Pladeudfoldning - trin 2
Pladeudfoldning - trin 3
Pladeudfoldning - trin 1
Teknisk Isolering - Termiske anlæg
Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn
Pladeisolering i Offshore- og olieindustri
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information