Kursus

Betonblanding - konstruktionsbeton

Deltagerne kan udarbejde betonrecepter i henhold til gældende standarder for konstruktionsbeton. Deltagerne kan medvirke i kalibreringen og vedligeholdelsen af produktionsudstyret og har viden om processtyringen på betonblandeanlægget.

Fakta

Navn:
Betonblanding - konstruktionsbeton
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
44803-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til struktører og øvrige personer der har eller ønsker ansættelse inden for betonindustrien.

Mål

Deltagerne kan udarbejde betonrecepter i henhold til gældende standarder for konstruktionsbeton. Deltagerne kan medvirke i kalibreringen og vedligeholdelsen af produktionsudstyret og har viden om processtyringen på betonblandeanlægget. Deltagerne kan håndtere afvigende produkter samt udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende miljøkrav tilknyttet produktionen.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser