Kursus

Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Du kan efter kurset arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton, herunder modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. Du kan endvidere beregne V/C tal og modenhedsdøgn samt anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger.

Fakta

Navn:
Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2214
Fagkode:
49185-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Mål

Deltageren kan: - Arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton. - Modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. - Beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. - Beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger. - Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold