Kursus

Restaurering - historiske malematerialer

Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker medvirke til at vedligeholde og bevare alle malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger. Deltagerne har en sådan viden om malematerialer og -metoder, at de kan medvirke i restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper og pege på løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer.

Fakta

Navn:
Restaurering - historiske malematerialer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
47950-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der beskæftiger sig med historiske bygninger eller andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker medvirke til at vedligeholde og bevare malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger. Deltagerne kan medvirke til at analysere historiske malematerialer og -metoder, og opnår dermed en viden om malingtyper og farver, herunder bindemidler, pigmenter, fortyndingsmidler og hjælpestoffer, der har været anvendt i en given tidsperiode. Deltagerne kan udføre restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper samt vejlede bygherrer om løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer. Deltagerne har desuden en sådan viden om byggeskik, bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning og bestemmelse r , der medvirker til, at de kan udføre restaurering, som også er miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser