Kursus

Historisk malearbejde - anv. af love og regler

Deltagerne kan planlægge og kvalitetssikre udførelsen af bygningsrenoveringsopgaver i henhold til gældende lovgivning.

Fakta

Navn:
Historisk malearbejde - anv. af love og regler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43717-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan planlægge og kvalitetssikre udførelsen af renovering af historisk malearbejde.Deltagerne kan planlægge og kvalitetssikre ud fra et generelt kendskab til de bestemmelser, der regulerer renovering af historisk byggeri (Fredningsbestemmelser, lokalplaner, byggelovgivning og bygningsreglementer).Deltagerne kan foretage et korrekt materiale- og farvevalg i henhold til de gældende bestemmelser.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser