Kursus

Dekorative maleteknikker - Tredimensional marmor

Deltagerne kan udføre tredimensionale marmorimitationer i carrara, sienna, rouge royal, gjellebæk, kolmård, porte d´or, vert de meer og breccia.

Fakta

Navn:
Dekorative maleteknikker - Tredimensional marmor
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
40172-

Målgruppe

Faglærte malere og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for dekorative maleteknikker.

Mål

Deltagerne kan udføre tredimensionale marmorimitationer i carrara, sienna, rouge royal, gjellebæk, kolmård, porte d ´or, vert de meer og breccia. Deltagerne kan desuden marmorere konstruerede skulpturelle ornamenter, figurer, relieffer, fremspringende bygningselementer o.l. Endelig kan deltagerne vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser