Kursus

Dekorative maleteknikker - Staffering og skabelon

Deltagerne kan udføre stafferinger til illudering af lys og skygge og fremstille og benytte skabeloner til illudering af elementer, som indgår i et illusionsmaleri.

Fakta

Navn:
Dekorative maleteknikker - Staffering og skabelon
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
40169-

Målgruppe

Faglærte malere eller andre som har eller ønsker at beskæftige sig med dekorative maleteknikker.

Mål

Deltagerne kan udføre stafferinger til illudering af lys og skygge, f.eks. i form af lister, rammer og falske spejle. Derudover kan deltagerne fremstille og benytte skabeloner til illudering af tredimensionale elementer, som indgår gentagne gange i et illusionsmaleri, f.eks. balustre, kakler, gesimser og friser. Deltagerne kan ligeledes fremstille skabeloner til komplicerede og sammensatte mønstre og udføre tredimensionale ornamenter og figurer. Endelig kan deltagerne vælge og anvende hensigtsmæssigt værktøj og relevante materialer til overførelse af mønstre, motiver og ornamenter via skabelonteknik i relevante malematerialer under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Tradium