Kursus

Bygningsmalearbejde - systematisk anv af farvelære

Deltageren kan, på basis af viden om farvernes fysiske, fysiologiske og psykologiske forhold samt færdigheder i forskellige former for farvesystematik og -metodik, anvende disse i forbindelse med malearbejde.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearbejde - systematisk anv af farvelære
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43719-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

I deres kreative anvendelse af farvernes udtryksmuligheder kan deltagerne i forbindelse med planlægningen og udførelsen af maleopgaver anvende en bred viden om, dels farvernes systematik og metodik, dels om farvernes fysiske og psykologiske forhold.Deltagerne kan inddrage farvernes fysiske forhold, herunder additiv og substraktiv farveblanding.Deltagerne kan anvende forskellige farvesystemers opbygning og benytte systemernes metodik samt vurdere de enkelte systemers anvendelighed i forskellig faglige æstetiske sammenhænge.Deltagerne kan udføre farveanalyse og konvertere en farvekode fra ét system til et andet system.Deltagerne kan udnytte perceptions- og farvepsykologiske elementer i deres anvendelse af farver - herunder forholdet mellem areal og farve samt anvendelse af kontraster.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser