Kursus

Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering

I forbindelse med bygningsmaleopgaver kan deltagerne analysere givne forudsætninger, idé- og målformulere samt visualisere såvel mindre som større sammenhængende farvesætningsopgaver.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
30,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43720-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

I forbindelse med bygningsmaleopgaver kan deltagerne analysere givne forudsætninger, idé- og målformulere samt visualisere såvel mindre som større sammenhængende farvesætningsopgaver.Deltagerne kan vurdere og analysere lyskvaliteter og derudfra udføre en farvesætning, som passer til den givne belysning.Deltagerne kan afdække kunde- og farveønsker i forbindelse med givne maleopgaver samt analysere og inddrage opgavernes specifikke forudsætninger så som fastlagte farver, en bestemt byggestils særlige farvemæssige kendetegn, rumfunktion og overfladekarakter.Deltagerne kan visualisere en hensigtsmæssig arbejdsgang i forbindelse med farveplanlægningsopgaver fra registrering af forudsætninger til aflevering af det færdige resultat til kunde/bygherre.Deltagerne kan i planlægningen af maleopgaverne arbejde analytisk, selvstændigt og bevidst med at udtrykke sig med farver ud fra en viden om de psykologiske virkninger, der opstår ved forskellige former for farvesætning.Deltagerne kan i deres visualisering af givne maleropgaver anvende deres færdigheder i at kombinere form og farve på en kreativ og dekorativ måde.

Varighed

30,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser