Kursus

Bygningsmalearbejde - indretning med farver

Deltagerne er i stand til at udvikle, beskrive og planlægge forskellige former for indretning af interiører og eksteriører forud for og i forbindelse med bygningsmalearbejde.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearbejde - indretning med farver
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
17,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43722-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan udføre planlægnings- og kvalitetssikringsarbejde af bygningsmaleropgaver ud fra et indgående kendskab til de forskellige former for design og rumudformning, hvor valg af møblering, tekstiler, gulvbelægning, lyssætning og lignende er af afgørende betydning for malerarbejdets fuldførelse og succes.Deltagerne kan tilpasse og planlægge deres arbejde således, at gældende myndighedskrav vedrørende rumindretning og rumfunktion overholdes.Deltagerne kan forholde sig analytisk/kritisk til forskellige former for rumindretning og derudfra foretage den mest hensigtsmæssige planlægning og kvalitetssikring af en maleropgave.

Varighed

17,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser