Kursus

Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning

Deltageren kan farvesætte i et elektronisk farvesætningsprogram og i den forbindelse anvende NCS-systemets grundlæggende principper for farvesætning.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearbejde - Elektronisk farvesætning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43702-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faguddannede malere eller andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan farvesætte i et elektronisk farvesætningsprogram og i den forbindelse anvende NCS-systemets grundlæggende principper for farvesætning.Deltageren kan dels indlæse billeder/arbejdstegninger ved hjælp af skanning og digital fotografe-ring, dels indkopiere detaljer og benytte farvesætningsprogrammets redigeringsværktøjer.Deltageren kan foretage korrekt afmaskning og opbygge paletter på baggrund af NCS-farvelære-begreber samt benytte farvesætningsprogrammets kreative elementer.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser