Kursus

Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk

Deltagerne får viden om de forskellige stilperioders karakteristika for så vidt angår arkitektur, byggeteknik og faveudtryk og kan efter uddannelsen gennemføre bygningsmaleopgaver under hensyn til periodernes kendetegn.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43724-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan planlægge og kvalitetssikre malearbejde på såvel historisk som nutidigt byggeri.Deltagerne kan dels udføre planlægnings- og kvalitetssikringsarbejdet på baggrund af en viden om de forskellige stilperioders karakteristika for så vidt angår arkitektur, farveudtryk og maletek­niske kendetegn. Deltagerne kan planlægge og kvalitetssikre malearbejde ud fra en viden om, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i anvendelsen af forskellige stilistiske virkemidler på malearbejder fra forskellige tidsperioder.Deltagerne kan i forbindelse med renoveringsopgaver sikre, at maletekniske detaljer bliver fastholdt i deres oprindelige stil- og farveudtryk.Deltagerne kan i forbindelse med renoveringsopgaver planlægge og kvalitetssikre på baggrund af en viden om tidligere tiders værktøj, bindemidler, pigmenter og metallers anvendelsesområder og muligheder.Deltagerne kan i forbindelse med renoveringsopgaver planlægge og kvalitetssikre på baggrund af en viden om klassiske dekorationsteknikker herunder ådring, marmorering, forgyldning, skabelonteknikker mv.

Varighed

15,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser