Kursus

Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder

Deltagerne kan ud fra et grundigt kendskab til forskellige tegningsmæssige discipliner og kompositionsmæssige metoder visualisere givne byggetekniske forhold.

Fakta

Navn:
Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43723-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan i forbindelse med planlægning af udsmyknings- og farvesætningsopgaver anvende frihåndstegning, perspektivtegning, projektionstegning samt forskellige kompositionsprincipper.For så vidt angår frihåndstegning kan deltagerne i et relevant omfang anvende metoden til enkel figurtegning og stilisering.For så vidt angår perspektivtegning kan deltagerne i et relevant omfang anvende et- og to-punktsperspektiv.For så vidt angår projektionstegning kan deltagerne anvende retvinklet parallelprojektionstegning.For så vidt angår kompositionsprincipper kan deltagerne benytte delingsprincipperne "det gyldne snit" og "den harmoniske port".

Varighed

25,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser