Kursus

Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning

Du kan efter kurset bl.a. vælge den mest hensigtsmæssig sokkelløsning i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn samt montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds og udføre tilslutninger til andre bygningsdele. Du kan endvidere vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.

Fakta

Navn:
Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
49243-

-

Målgruppe

Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn og kundeønsker. - Montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds. - Udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem. - Vurdere tungt underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne på baggrund af vurdering af terrænkategori. - Vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.- Vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på givne underlag. - Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.