Kursus

Terrazzo - udførelse af gulve og plader

Deltagerne kan ud fra viden om materialer og værktøjer udføre gulve og plader i terrazzo samt vejlede kunder om valg af løsning og med inddragelse af løbende kvalitetssikring planlægge arbejdets samlede udførelse under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Terrazzo - udførelse af gulve og plader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
47126-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Mål

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til tunge gulvkonstruktioner og aktuelle anvisninger udføre korrekt opbygget underlag for terrazzogulve samt gennemføre støbning af terrazzoplader og -gulve. Deltagerne har et sådant kendskab til såvel udførelse, som til materialer, herunder færdige terrazzoblandinger, at deltagerne med inddragelse af kvalitative og æstetiske hensyn kan vejlede kunden i materialevalg ved nye overflader, renovering af gamle overflader samt med hensyn til den behandling og vedligehold, som terrazzoprodukter kræver. Deltagerne er desuden i stand til at planlægge en given opgaves udførelse, der kræver løbende kvalitetssikring, og som inddrager kunder og øvrige samarbejdspartnere. Endelig kan deltagerne sikre, at der tages de nødvendige hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø under arbejdets udførelse.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesinstitutionen udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser