Kursus

Storformatfliser på gulv

Deltagerne kan udføre lægning af gulv med storformatfliser ved anvendelse af egnede lægningsmetoder, skæreværktøjer m.v. og kan med udgangspunkt i Tegl 30, redegøre for udfaldskrav til gulv. Deltagerne kan udføre kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyn til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Storformatfliser på gulv
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
43146-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan udføre lægning af gulv med storformatfliser og kan i den forbindelse anvende egnede lægningsmetoder og skæreværktøjer, herunder hjælpeværktøjer til håndtering af storformatfliser. Med udgangspunkt i Tegl 30 samt generelle anbefalinger fra branchens organisationer og diverse producenter kan deltagerne redegøre for udfaldskrav til et gulv samt om principper for udlægning. Desuden kan deltagerne redegøre for pleje og vedligehold. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

EUC Nordvest