Kursus

Restaurering - Anvendelse af stilhistorie

Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng.

Fakta

Navn:
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2895
Fagkode:
48034-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Mål

Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng. Deltagerne får således en baggrund for vurdering af forskellige stilperioder. Der arbejdes praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger. Uddannelsen gennemføres i følgende stilperioder: __ 1: Middelalder, romansk og gotisk stil __ 2: Renaissance __ 3: Barok og rokoko __ 4: Klassicisme __ 5: Historicisme og skønvirke __ 6: Modernisme, Funkis

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål?

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.