Kursus

Restaurering - Anvendelse af stilhistorie

Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng.

Fakta

Navn:
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
48034-

-

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker at beskæftige sig med opgaver inden for renovering og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Mål

Deltageren kan aflæse en bygning og dens til- og ombygninger og placere den i en stil- og tidshistorisk sammenhæng. Deltagerne får således en baggrund for vurdering af forskellige stilperioder. Der arbejdes praktisk med periodens håndværk, materialer og rekonstruktion af bygningsdetaljer. Arbejdet udføres under hensyn til kravspecifikationer, gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri, samt relevante vejledninger og anvisninger. Uddannelsen gennemføres i følgende stilperioder: __ 1: Middelalder, romansk og gotisk stil __ 2: Renaissance __ 3: Barok og rokoko __ 4: Klassicisme __ 5: Historicisme og skønvirke __ 6: Modernisme, Funkis

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål?

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

EUC Nord