Kursus

Opsætn. og fugning af fliser m. epoxyhold. produkt

Deltagerne kan opsætte og fuge klinker og fliser med epoxyholdige produkter i henhold til sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig korrekt håndtering af disse materialer

Fakta

Navn:
Opsætn. og fugning af fliser m. epoxyhold. produkt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
48541-

-

Målgruppe

Murere og andre med tilsvarende kvalifikationer eller praktisk erhvervserfaring, som har eller ønsker job inden for området. Det er en forudsætning for deltagelse, at deltageren har bevis fra kurset 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Mål

Deltageren kan med viden om forskellige epoxyholdige produkter til brug for opsætning og fugning af klinker og fliser udføre arbejdet hensigtsmæssigt i forhold til de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige regler, som knytter sig til arbejde med epoxyholdige materialer. Deltageren kan ligeledes planlægge og forestå en kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til en given standard og kan samtidig sikre overholdelse af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold. I den forbindelse er deltageren opmærksom på de regler, som gælder for bortskaffelse af brugte værktøjer, arbejdstøj, vand, der er brugt under rengøring, o.a.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.  

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.