Kursus

Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser

Du kan efter kurset udføre forskellige typer af murede pejse og pejseindsatser, ildsteder og skorstene, herunder udføre tilslutning til pejs eller brændeovn. Du kan endvidere vejlede om en korrekt byggeteknisk løsning, så der ikke opstår fare for brand, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener, samt vejlede om fyring, drift og vedligehold ved den valgte murede pejs, pejseindsats eller skorstenstyper.

Fakta

Navn:
Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
49247-

-

Målgruppe

Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan:- Vejlede om en korrekt byggeteknisk løsning ud fra gældende lovgivning, så der ikke opstår fare for brand, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener. - Udføre forskellige typer af murede pejse og pejseindsatser, ildsteder og skorstene, herunder udføre tilslutning til pejs eller brændeovn, på baggrund af viden om materialer og arbejdsteknikker. - Udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til en given standard.- Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed. - Vejlede kunden i fyring, drift og vedligehold ved den valgte murede pejs, pejseindsats eller skorstenstyper.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.