Kursus

Masseovn - opførelse

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne.

Fakta

Navn:
Masseovn - opførelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
44619-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne. Deltagerne kan vejlede om opførelsen af ildsteder iht. gældende byggelov. Deltagerne kan vejlede om opførelse af masseovn i forhold til skorstenens beskaffenhed og bygningens omgivelser er tilrådelig. Deltagerne kan vejlede i fyring i masseovne.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser