Kursus

Fugtsikring af kældre

Deltagerne har viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader og kan på den baggrund arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader. Deltagerne kan sikre kvalitetssikring af såvel eget som andres arbejde.

Fakta

Navn:
Fugtsikring af kældre
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
48257-

-

Målgruppe

Håndværkere, primært murere, der har eller søger job inden for området.

Mål

Deltagerne har viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader og kan på den baggrund arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader. Deltagerne kan tilrettelægge og udføre arbejdet, således at der sker en kvalitetssikring af såvel eget som andres arbejde. Endelig kan deltageren ved arbejdets udførelse tage højde for de til enhver tid gældende regler for et godt arbejdsmiljø.  

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.