Kursus

Dekorationer i gulv- og vægfliser

Deltagerne kan konstruere og udføre geometriske figurer i fliser til brug for dekoration i gulv og væg og kan planlægge arbejdets samlede udførelse og gennemføre løbende kvalitetssikring under skyldig hensyntagen til kundeønsker samt gældende normer og regler, herunder hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Dekorationer i gulv- og vægfliser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211
Fagkode:
47125-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Mål

Deltagerne kan konstruere, tegne og udføre almindeligt forekommende geometriske figurer til dekoration i gulv- og vægfliser og kan vejlede og gå i dialog med kunder om valg af produkter og udførelse, således at kvalitative og æstetiske hensyn inddrages. På baggrund af teoretisk og praktisk viden om konstruktionskrav kan deltagerne planlægge arbejdes udførelse med inddragelse af løbende kvalitetssikring, der sikrer, at fagets normer og standarder til enhver tid er overholdt samtidig med, at også krav til arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes.

Varighed

2,0

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster