Kursus

Veludført stråtag

På kurset opnås kendskab til og anvendelse af branchevejledningen "Veludført stråtag" i udførelsen af tækkearbejde. Der er fokus på anvendelse af branchevejledning til udførelse af korrekt stråtag efter terrænkategori, valg af tækkerør til opgaven, udførelse af stråtag med korrekt gradtab på tækkerør, udførelse af stråtag med korrekt hårdhed/stramning og korrekt slidlag/dæklag. Der er også fokus på udførelse af tækkearbejde under hensyntagen til arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar og pligter i forbindelse med anvendelse af stillads og arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Veludført stråtag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49953-

-

Målgruppe

Medarbejdere med branchefaglig erfaring fra tækkefaget.

Mål

Deltageren kan anvende branchevejledning "Veludført stråtag" i udførelsen af sit tækkearbejde, og forholde sig til de vigtigste problemstillinger i forhold til korrekt opbygning af stråtage. Deltageren kan i anvendelsen af branchevejledning: - udføre korrekt stråtag efter terrænkategori - udføre korrekt valg af tækkerør til opgaven - udføre stråtag med korrekt gradtab på tækkerør - udføre stråtag med korrekt hårdhed/stramning - udføre stråtag med korrekt slidlag/dæklag - udføre tækkearbejde under hensyntagen til arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar og pligter i forbindelse med anvendelse af stillads og arbejdsmiljø

Varighed

1 dag.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.