Kursus

Vægkonstruktioner - præfabrikerede træelementer

Du kan efter kurset montere præfabrikerede, bærende træelementer - såvel massive som lette vægelementer til bygninger i op til 2 etager. Du kan endvidere opstill og udføre afstivning, forankring mv. af vægelementer efter relevante anvisninger og i henhold til gældende krav og normer.

Fakta

Navn:
Vægkonstruktioner - præfabrikerede træelementer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49199-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Montere præfabrikerede, bærende træelementer - såvel massive som lette vægelementer til bygninger i op til 2 etager.- udføre opstilling, afstivning, forankring mv. af vægelementer efter relevante anvisninger og i henhold til gældende krav og normer. - Vælge hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.