Kursus

Vægkonstruktion - opstilling og beklædning

Du kan efter kurset opstille vægskeletter samt udføre ydervægsbeklædning og indervægsbeklædning under hensyn til tolerancekrav - ud fra valg af een af følgende materialer: træfiberplader, bræddebeklædninger, gipsplader, fibergipsplader, plader af isoleringsmateriale, fiberbetonplader/naturstensplader, metalplader. Du kan endvidere udvælge ydervægs- og indervægsbeklædning under hensyn til brand, fugt, statik og lyd.

Fakta

Navn:
Vægkonstruktion - opstilling og beklædning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49189-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Opstille vægskeletter under hensyn til udfaldskrav og tolerancer.- Udføre ydervægsbeklædning og indervægsbeklædning under hensyn til tolerancekrav. - Udvælge ydervægs- og indervægsbeklædning under hensyn til brand, fugt, statik og lyd.- Vælge hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet.- Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger. Uddannelsen gennemføres i et af følgende materialer:___ Træfiberplader___ Bræddebeklædninger___ Gipsplader___ Fibergipsplader___ Plader af isoleringsmateriale___ Fiberbetonplader/naturstensplader ___ Metalplader

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.