Kursus

Undertage - Montering af undertage

Du kan efter kurset montere undertage korrekt på spær og udføre korrekt ventilationsforhold samt foretage gennemføringer ved skorsten, i kip eller ved skotrende og i tagflade, under hensyn til tæthedskrav. Du kan endvidere anvise løsninger til undertage og til forskellige inddækningsmetoder.

Fakta

Navn:
Undertage - Montering af undertage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49190-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Vælge og montere undertage korrekt på spær.- Anvise løsninger til undertage i henhold til gældende lovgivning.- Udvælge og udføre korrekt ventilationsforhold til de valgte løsninger. - Foretage gennemføringer ved skorsten, i kip eller ved skotrende og i tagflade, under hensyn til tæthedskrav. - Angive konstruktive løsninger ved forskellige inddækningsmetoder. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til arbejdets udførelse. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.