Kursus

Udførelse af tagbeklædning

Du kan efter kurset udføre tagbeklædning, omfattende tagfod, gennemføringer, skotrender, grat og rygning, under hensyn til kravspecifikationer. Du kan gennemføre kurset inden for een af følgende materialer; betontagsten, bølge fiberbeton, plan fiberbeton, metal eller træ/pap.

Fakta

Navn:
Udførelse af tagbeklædning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49195-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - udføre tagbeklædning, omfattende tagfod, gennemføringer, skotrender, grat og rygning, under hensyn til kravspecifikationer.- Udvælge hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger. Uddannelsen gennemføres i et af følgende materialer:_____Betontagsten_____Bølge fiberbeton _____Plan fiberbeton _____Metal _____Træ/pap

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.