Kursus

Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder

Du kan efter kurset anvende de trigonometriske funktioner til fremstilling af komponenter og beregning af konstruktioners sande vinkler og længder på fx. Spær, grat og kehl ud fra de valgte taghældninger. Du kan endvidere kontrollere, at de valgte dimensioner lever op til gældende regler og relevante anvisninger.

Fakta

Navn:
Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49191-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan:- Anvende de trigonometriske funktioner til beregning af konstruktioners sande vinkler og længder på fx. Spær, grat og kehl ud fra de valgte taghældninger.- Anvende trigonometri til fremstilling af komponenter til spær, grat eller kehl.- Anvende opslag til at kontrollere, at de valgte dimensioner lever op til gældende regler og relevante anvisninger.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.