Kursus

Tagkonstr. - Opstilling, afstivning og montering

Du kan efter kurset sikre korrekt opstilling, forankring og afstivning af fabriksfremstillede tagkonstruktioner under hensyn til givne udfaldskrav og normer for spæropstilling samt sikre, at opstilling og afstivning af spær stemmer overens med specifikationerne for den givne opgave og at arbejdet udføres uden nedstyrtningsfare. Du kan endvidere montere taglægter på spær under hensyn til givne udfaldskrav og relevante anvisninger.

Fakta

Navn:
Tagkonstr. - Opstilling, afstivning og montering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49233-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Sikre korrekt opstilling, forankring og afstivning af fabriksfremstillede tagkonstruktioner under hensyn til givne udfaldskrav og normer for spæropstilling.- Vælge hensigtsmæssige værktøjer og materialer.- Sikre, at opstilling og afstivning af spær stemmer overens med specifikationerne for den givne opgave og at arbejdet udføres uden nedstyrtningsfare.- Montere taglægter på spær under hensyn til givne udfaldskrav og relevante anvisninger.- Kvalitetsvurdere det udførte arbejde lige fra modtagekontrol til aflevering. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.