Kursus

Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade

Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til anv. i restaureringsprojekter og nybyggeri og kan således vurdere træets tilstand i spånbeklædning, planlægge vedligehold og reparation, vælge træsort og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdet, dimensionere spån, montere spånbeklædning og vejlede bygherre.

Fakta

Navn:
Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209
Fagkode:
48396-

-

Målgruppe

Faglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for restaureringsområdet

Mål

Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til anvendelse i restaureringsprojekter og nybyggeri.Dette indebærer, at deltagerne kan:- Vurdere træets tilstand i en spånbeklædning samt planlægge nødvendig vedligehold og reparation- Vælge ret træsort til arbejdet samt vurdere trækvalitet, fugtighed og lagring- Vælge historisk korrekt og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse- Dimensionere spån samt undertag samt udføre korrekt montering- Rådgive bygherre om vedligeholdelse og overfladebehandlingerDeltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.