Kursus

Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade

Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til anv. i restaureringsprojekter og nybyggeri og kan således vurdere træets tilstand i spånbeklædning, planlægge vedligehold og reparation, vælge træsort og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdet, dimensionere spån, montere spånbeklædning og vejlede bygherre.

Fakta

Navn:
Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
48396-

-

Målgruppe

Faglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for restaureringsområdet

Mål

Deltagerne kan fremstille og montere savskårne og håndhuggede spån til anvendelse i restaureringsprojekter og nybyggeri.Dette indebærer, at deltagerne kan:- Vurdere træets tilstand i en spånbeklædning samt planlægge nødvendig vedligehold og reparation- Vælge ret træsort til arbejdet samt vurdere trækvalitet, fugtighed og lagring- Vælge historisk korrekt og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse- Dimensionere spån samt undertag samt udføre korrekt montering- Rådgive bygherre om vedligeholdelse og overfladebehandlingerDeltagerne kan udføre arbejdet i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.