Kursus

Restaurering - Revledøre og Akseporte

Deltagerne kan udføre restaurering af revledøre og akseporte samt bygge nye revledøre og akseporte efter de historiske håndværksmetoder. Deltagene kan udføre arbejdet iht gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Fakta

Navn:
Restaurering - Revledøre og Akseporte
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209
Fagkode:
48393-

-

Målgruppe

Faglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for restaureringsområdet

Mål

Deltagerne kan udføre restaurering af revledøre og akseporte samt bygge nye revledøre og akseporte efter de historiske håndværksmetoder. Dette indebærer, at deltagerne kan:   ·  vurdere træets tilstand i en revledør eller akseport samt planlægge nødvendige reparationer ·  vælge ret træsort til restaureringen samt vurdere trækvalitet, fugtighed og lagring ·  vælge historisk korrekt og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse ·  proportionere og tegne en revledør og en akseport ·  udføre de særlige træsamlinger, der er karakteristiske for revledøre og akseporte ·  kender til historisk korrekt beslåning   Deltagene kan udføre arbejdet i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.