Kursus

Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og insekt

Du kan efter kurset medvirke ved identifikation af råd- svampe- og insektskader i trækonstruktioner og varetage forebyggelse og udbedring af skader fra råd, svampe og insekter i trækonstruktioner.

Fakta

Navn:
Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og insekt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49197-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Medvirke ved identifikation af råd- svampe- og insektskader i trækonstruktioner - Forestå forebyggelse og udbedring af skader fra råd, svampe og insekter i trækonstruktioner.- Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

2,0

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.