Kursus

Montering af solpaneler og - fangere på tag

Du kan efter kurset montere solpaneler og -fangere på og i tag med egnede beslagtyper efter dansk krav til montage. Du kan endvidere vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de danske belastningsklasser samt anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af rør og kabler gennem tagkonstruktionen ¿ herunder vælge egnet sikkerhedsudstyr til arbejdet på tag.

Fakta

Navn:
Montering af solpaneler og - fangere på tag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49237-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - montere solpaneler og -fangere på og i tag med egnede beslagtyper, som opfylder dansk krav til montage samt gældende love, regler og anvisninger. - definere belastningsområder ved montage på tagfladen i forhold til vindlast og øvrig belastning, jfr. Eurocode 1 DS/EN 1991 med tilhørende nationale annekser. - vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de belastningsklasser, som anvendes i Danmark. - søge relevante oplysninger og information for vurdering og anvisning af løsninger - fx foretage tabelopslag i Træinformation. - anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af rør og kabler gennem tagkonstruktionen i overensstemmelse med gældende regler, normer og anvisninger.- vælge egnet sikkerhedsudstyr til arbejdet på tag.- Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.