Kursus

Lufttæthed ved renovering af ydervægge

På kurset er der fokus på montering af specielle dampspærremembraner ved renovering af ydervægskonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav.Der er også fokus på at arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltageren har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav samt anvendelse af metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.

Fakta

Navn:
Lufttæthed ved renovering af ydervægge
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49860-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltageren:- kan udvælge og montere specielle dampspærremembraner ved renovering af ydervægskonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav. - kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås.- kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en dampspærremembran ved renovering af en ydervægskonstruktion. - kan udføre arbejdet under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltageren har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. - kan anvende metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. - udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.- anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Varighed

2 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.