Kursus

Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere

Deltageren kan planlægge,vejlede i samt udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Deltageren skal praktisk kunne udføre byggetekniske detaljer i tæthedsplanet og bestå en praktisk prøve.

Fakta

Navn:
Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
47664-

-

Målgruppe

Faglærte bygningshåndværkere og andre med lignende erfaring, der har eller søger beskæftigelse inden for nybyggeri og energirenovering.

Mål

Deltageren kan planlægge og vejlede i samt udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Dette indebærer, at deltageren - kender sammenhæng og begrundelser for tæthedskravene herunder krav til isolering, fugt, dugpunkter, kuldebroer og indeklima.- kan analysere et givent projekt, så der kan skabes god bygbarhed, hvor konstruktioner, samlingsdetaljer og udførelsesmetoder er tænkt igennem, så kvaliteten af tæthedsplanet sikres. - har kendskab til kvalitetssikring, kontrol og dokumentation af det udførte tæthedsplan ved hjælp af digitale værktøjer. - skal, ud fra en helhedsbetragtning, kunne identificere de praktiske tæthedsproblemer i bygningsklasse 2020, og være i stand til at planlægge, udvælge og udføre egnede tæthedssystemer og praktiske tæthedsløsninger i samarbejde med andre, så svigt og skader ikke opstår.- skal praktisk kunne udføre byggetekniske detaljer i tæthedsplanet, i såvel store som små bygninger.Arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø

Varighed

4,0

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført og bestået den praktiske prøve, der gennemføres i løbet af uddannelsen. Prøven skal sikre, at deltageren har opnået kursets praktiske mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.