Kursus

Lufttæthed 2020 for byggepladsansvarlige

Deltageren skal kunne vejlede i korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygnings-reglementets bestemmelser.

Fakta

Navn:
Lufttæthed 2020 for byggepladsansvarlige
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
48550-

-

Målgruppe

Faglærte bygningshåndværkere og andre med lignende erfaring, som har eller søger job som byggepladsleder eller lignende inden for nybyggeri og energirenovering.

Mål

Deltageren kan vejlede i korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Dette indebærer, at deltageren ·  har forståelse for lovgivningen og kan se sammenhæng og begrundelser for tæthedskravene, herunder krav til isolering, fugt, dugpunkter, kuldebroer, transmissionstab, indeklima og ventilation. ·  kan anvende forskellige digitale værktøjer til at kontrollere og dokumentere ovenstående, herunder anvende energirammeberegningsprogrammer, og vide hvilke bygningsmæssige parametre, der kan påvirke energirammen i positiv/negativ retning. ·  kan udarbejde løsningsforslag til udformning, funktion og byggetekniske detaljer for tæthedsplanet i såvel store som små bygninger, så der opstår sammenhæng i grænseflader mellem forskellige fagentrepriser. ·  kan lokalisere og analysere de praktiske tæthedsproblemer og planlægge udførelsen af disse i en given bygning ud fra projektmaterialet så fejl og mangler undgås, og kvaliteten af tæthedsplanet fastholdes. ·  kan udarbejde tegninger og tjekskemaer over detaljer, for at sikre deres bygbarhed bl.a. ved at udvælge egnede systemløsninger. ·  kender til mulighederne for kontrol og dokumentation med termografering, fugtmåling, skimmelmåling og Blower Door-test. Arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø.  

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der består den teoretiske prøve, der gennemføres i forløbet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.