Kursus

Lette konstruktioner til gulvvarme

Når du har gennemført kurset kan du anvende monteringsvejledninger til lette konstruktioner til gulvvarme, brug af bygningsreglement, BYG-ERFA erfaringsblade og SBI-anvisninger, og kendskab til anvendelse af forskellige gulvkonstruktioner. Du har også styr på gældende arbejdsmiljølovgivning, sikkerhed og bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fakta

Navn:
Lette konstruktioner til gulvvarme
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
20924-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren: - Kan anvende relevante monteringsvejledninger til at vurdere og vælge de korrekte konstruktioner og materialer til et givent projekt. - Kan vurdere fugt- og isoleringsforhold i forbindelse med den valgte konstruktion ved hjælp af gældende bygningsreglement, BYG-ERFA erfaringsblade og SBI-anvisninger. - Har kendskab til og kan anvende forskellige gulvkonstruktioner og udvælge det bedst egnede gulvvarmesystem i forbindelse med renoveringsopgaver. - Kan i samarbejde med andre udføre lette konstruktioner til gulvvarme. - Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet, bl.a. ved hjælp af EPD'er på de valgte materialer. - Kan udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning og kan anvende anbefalede lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - Kan arbejde ergonomisk korrekt.

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.