Kursus

Gulvkonstruktioner i træ eller stål

Du kan efter kurset vælge løsninger til gulvkonstruktioner i - træ eller stål - ud fra tekniske anvisninger samt opbygge og montere de valgte gulvkonstruktioner på dæk over kryberum eller etageadskillelse. Du kan endvidere sikre, at der ikke opstår opfugtning i konstruktionen.

Fakta

Navn:
Gulvkonstruktioner i træ eller stål
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49193-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - med baggrund i tekniske anvisninger vælge løsninger til gulvkonstruktioner i træ/stål. - opbygge og montere de valgte gulvkonstruktioner på dæk over kryberum eller etageadskillelse.- sikre, at der ikke opstår opfugtning i konstruktionen.- Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger. Uddannelsen gennemføres i et af følgende materialer:__Træ__Stål

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.