Kursus

Genbrug og genanv. i bygge- og anlægsbranchen

På kurset lærer du at vurdere om konkrete nedrivningsmaterialer kan genanvendes eller genbruges og efterfølgende håndtere disse korrekt indtil disse genbruges eller sendes til genanvendelse. Du lærer at bruge Materialepas og EPD'er samt at vurdere vurdere et genbrugsmateriales bæredygtighedsniveau ud fra evt. EPD'er, materialepyramiden, materialeatlas og egen viden. Der er desuden fokus på at vejlede kunden i genbrug og genanvendelse samt at bidrage til reduktion af affald gennem forebyggelse, genvinding og genbrug.

Fakta

Navn:
Genbrug og genanv. i bygge- og anlægsbranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
21088-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Mål

Deltageren kan:- i forbindelse med en nedrivning eller renovering vurdere om konkrete nedrivningsmaterialer kan genanvendes eller genbruges, og efterfølgende håndtere disse korrekt indtil materialerne genbruges eller sendes til genanvendelse.- bruge Materialepas og EPD'er.- vurdere et genbrugsmateriales bæredygtighedsniveau ud fra evt. EPD'er, materialepyramiden, materialeatlas og egen viden.- montere konkrete genbrugsmaterialer korrekt ud fra relevante anvisninger og vejledninger.- vejlede kunden i genbrug og genanvendelse af byggematerialer i mindre byggeprojekter.- bidrage til reduktion af affald gennem forebyggelse, genvinding og genbrug.- bidrage til social, økonomisk og miljømæssige bæredygtig udvikling på byggepladsen.

Varighed

1 dag.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.