Kursus

Anvendelse af skærerobotter i byggebranchen

Kurset handler om brugen af skærerobotter til tilskæring af plader og beklædning i lettere materialer. Der er fokus på viden om opsætning, nedtagning, indstilling og programmering af robotten. Der fokuseres også på vurdering af robottens kapacitet i forhold til traditionel opskæring på kurset. På kurset bliver der også undervist i arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed og bæredygtig praksis.

Fakta

Navn:
Anvendelse af skærerobotter i byggebranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49756-

-

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer, der beskæftiger sig med bygningskomplettering og montage i tømrerbranchen.

Mål

Deltagerne kan i forbindelse med anvendelse af skærerobotter beregnet til tildannelse af plader og beklædning i lette materialer i byggebranchen:- Transportere, samle og opstille robotten på byggepladsen med udgangspunkt i leverandøranvisninger og brugermanualer.- Foretage indstilling og programmering af robotten til den ønskede skæreopgave.- Vurdere anvendeligheden af skærerobot kontra traditionel opskæring med fokus på tidsforbrug, ergonomi og kompleksiteten af den aktuelle skæreopgave.- Foretage hensigtsmæssige arbejdsmiljømæssige valg af arbejdsproces med udgangspunkt i gældende regler for arbejdsmiljø: støj, støv, vand, ergonomi.- Forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd inden for arbejdsområdet.- Adskille og nedpakke robotudstyr samt forestå rengøring, oprydning og hensigtsmæssig bortskaffelse af afskåret materiale.

Varighed

2 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.