Kursus

Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner

På kurset er der fokus på sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra, anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold og isoleringsbestemmelser. Deltagerne får kendskab til bygningers termiske ydeevne, tæthedskrav, metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.

Fakta

Navn:
Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49859-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltageren:- Kan planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra under hensyn til produktkendskab, udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav. - Kan i et tværfagligt samarbejde sikre at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås. - Kan i et tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved renovering af en tagkonstruktion. - Kan udføre arbejdet under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav.- Kan anvende metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. - Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.