Kursus

Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk

Du kan efter kurset udføre korrekt efterisolering af konstruktioner, så unødigt varmetab reduceres mest muligt samt sikre korrekt placering af membraner, så kravet om tætning mod radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgås og luftstrømme reduceres mest muligt. Du kan endvidere vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse, så konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav.

Fakta

Navn:
Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49238-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre korrekt efterisolering af konstruktioner, så unødigt varmetab reduceres mest muligt. - Sikre korrekt placering af membraner, så kravet om tætning mod radon overholdes samt at opfugtning af konstruktionerne undgås og luftstrømme reduceres mest muligt. - Vejlede kunden og planlægge arbejdets udførelse, så konstruktionerne opfylder gældende isoleringskrav. - Udføre arbejdet efter gældende byggelovgivningen, hvad angår energimærkning, energirammeforhold, fugtforhold samt isolering - Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.