Kursus

Vindue, dør og skydedør - montering og justering

Du kan efter kurset montere og justere vinduer/døre/skydedør og vælge egnede fugeprodukter til udvendig og indvendig fugning. Du kan endvidere vælge tætningsprodukter og udføre den nødvendige lufttæthed ved montering af elementerne.

Fakta

Navn:
Vindue, dør og skydedør - montering og justering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49192-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Montere og justere vinduer/døre/skydedør.- Vælge egnede fugeprodukter til udvendig og indvendig fugning under hensyn til udfaldskrav og sikkerhed ved udførelse af fugearbejde.- Vælge tætningsprodukter samt udføre den nødvendige lufttæthed ved montering af elementerne.- Vælge hensigtsmæssigt værktøj, beslag og befæstigelse samt relevant løftegrej til udførelse af arbejdet.- Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.Uddannelsen gennemføres med et af følgende elementer: _____Vinduer_____Døre_____Skydedøre.

Varighed

2,0 dage

Prøve

Der kan være prøve på uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.